150. Skibsaktieselskapet Snefonn, Skibaksjeselskapet Bergehus and Sig Bergesen D.Y. & Company v Kawasaki Kisen Kaisha Ltd (The “Berge Tasta”) [1975] 1 Lloyd’s Rep 422