202. Navigazione Alta Italia Spa V Svenska Petroleum Ab (The “Nai Matteini”) [1998] 1 Lloyd’s Rep 452