223. “Snia” Societa Di Navigazione Industria E Commercia v Suzuki & Co and Teikoku Kisen Kaisha (1924) 18 L.L.L Rep 333