78. Fred. Drughorn, Ltd v Rederiaktiebolaget Transatlantic [1918 – 1919] ALL ER Rep 1122